İnsanı Anlamaya Bir Adım Daha

Üsküdar Üniversitesi bilim kimliği, misyon ve vizyonuna uygun olarak topluma hizmet amacıyla yayın yapmaktadır.

Toplumun huzuru, mutluluğu ve güven içinde ruh sağlığının yerinde yaşaması temel hedeftir.

Bilim dünyasındaki gelişmeleri, Üsküdar Üniversitesinin ürettiği bilgi ve topluma sunduğu gelişmeleri paylaşmak esastır.  Sağlık, koruyucu ruh sağlığı, pozitif psikoloji, sosyolojik sağlamlık, felsefi alanda derin düşünceler, hayatın matematiğini kurmak sayılabilecek olan mühendislik alanındaki yorumları iletmek önemsenmektedir. Kültür, sanat, edebiyat, şiir gibi alanlarda hem kurum içi akademik kadronun bilgilerinin öğrencilere ve topluma yansıması hem de alanında ürün vermiş toplum açısından değer taşıyan akademisyen, toplum insanı, eğitimci, sanatın her alanında farklı kişileri konuk ederek birimlerini paylaşmaktır.